Omgevingloket online

Desktop webapplicatie voor het ministerie van VROM. Zowel particulieren als bedrijven kunnen hier een vergunningscheck doen voor een omgevingsvergunning in hun eigen gemeente.
Opdrachtgever: Informaat

Show this project